Wagga Sikh community celebrates Guru Nanak Dev Ji's 550 birthday