The Ganmain Show readies to celebrate 111th birthday